Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Bausen

Codi
250450
Comarca
Aran
Població
70
Superfície
17,72
Densitat
4
Altitud
931

Superfície (km²)

Municipi
17,72
Comarca
633,6
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
4
Comarca
16,6
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
38
Comarca
5.377
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
32
Comarca
5.119
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
70
Comarca
10.496
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
4
Comarca
1.307
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
41
Comarca
7.486
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
20
Comarca
1.431
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
5
Comarca
272
Catalunya
256.461

Població

Municipi
70
Comarca
10.496
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
1
Comarca
670
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
24
Comarca
3.882
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
9
Comarca
728
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
4
Comarca
97
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
38
Comarca
5.377
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
3
Comarca
637
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
17
Comarca
3.604
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
11
Comarca
703
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
1
Comarca
175
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
32
Comarca
5.119
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
50
Comarca
5.872
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
15
Comarca
2.037
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
5
Comarca
2.587
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
70
Comarca
10.496
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
68
Comarca
8.631
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
1.865
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
70
Comarca
10.496
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
38
Comarca
4.435
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
0
Comarca
942
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
38
Comarca
5.377
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
30
Comarca
4.196
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
2
Comarca
923
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
32
Comarca
5.119
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
312
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
269
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
28
Comarca
581
Catalunya
386.486

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
0
Comarca
1.415
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
_
Comarca
68,9
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
26
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
1
Comarca
56
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
0
Comarca
29
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
1
Comarca
29
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
1
Comarca
58
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
27.100

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
5
Comarca
0
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
31
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
6
Comarca
31
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
0
Comarca
158
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
59
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
0
Comarca
335
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
0
Comarca
394
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
0
Comarca
-0,19
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
93,75
Comarca
25,71
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
78,12
Comarca
24,36
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
_
Comarca
8.719
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
_
Comarca
6.138
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
_
Comarca
7.105
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
_
Comarca
4.562
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
932
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
_
Comarca
9.651
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
2
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
0
Comarca
22
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
26
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
0
Comarca
166
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
0
Comarca
259
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
12,5
Comarca
10,5
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
31,2
Comarca
26,9
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
14,1
Comarca
28,6
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
42,2
Comarca
34
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
_
Comarca
7.319
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
_
Comarca
71,9
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
59
Comarca
7.208
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
42,4
Comarca
48,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
57
Comarca
7.071
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
45,6
Comarca
64,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
54
Comarca
7.256
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
81,5
Comarca
70,2
Catalunya
60,9

Homes

Municipi
5
Comarca
2.320
Catalunya
1.911.665

Dones

Municipi
10
Comarca
2.060
Catalunya
1.708.410

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
15
Comarca
4.380
Catalunya
3.620.080

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
15
Comarca
4.615
Catalunya
3.810.105

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
130
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
355
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.485
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.975
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
35
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
215
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.020
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.300
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.740
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.650
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
875
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
710
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
4.975
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
4
Comarca
740
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
20
Comarca
1.754
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
1.102,35
Comarca
1.169,33
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
11
Comarca
781
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
7
Comarca
771
Catalunya
795.474

Total

Municipi
18
Comarca
1.552
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0
Comarca
2,1
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
0
Comarca
6,1
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
0
Comarca
22,7
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
2,2
Comarca
129,4
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
2,2
Comarca
163,2
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
1,2
Comarca
75,7
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
1
Comarca
87,6
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
2,2
Comarca
163,2
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
35
Comarca
4.327
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
53
Comarca
7.810
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
88
Comarca
12.137
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
39,8
Comarca
35,7
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
87,9
Comarca
104,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
171
Comarca
23.380
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
57.485
Comarca
46.114
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
287
Comarca
279
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
13.316
Comarca
21.495
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.006
Comarca
6.085
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
_
Comarca
1.519
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
_
Comarca
29.946
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
_
Comarca
31.466
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
_
Comarca
813
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
_
Comarca
270
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
69.999.993
Comarca
57
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
_
Comarca
196
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
59.999.994
Comarca
131
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
_
Comarca
50
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
_
Comarca
0
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
29.999.997
Comarca
1
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
_
Comarca
0
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
_
Comarca
1
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
_
Comarca
1.519
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
_
Comarca
402
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
_
Comarca
303
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
52.675
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
10.701
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
750
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
0
Comarca
45.172
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
124.084
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
1.114
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
3.491

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
50
Catalunya
14.418

Hotels

Municipi
0
Comarca
112
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
6.491
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
3.069
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
188
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
35
Comarca
5.602
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
3
Comarca
1.197
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
27
Comarca
2.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
12
Comarca
511
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
77
Comarca
9.747
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,9
Comarca
2,06
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
42,2
Comarca
42,5
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
_
Comarca
19
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
_
Comarca
151,17
Catalunya
3.823.878,74